Τιμοκατάλογος

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και σε συνδυασμό με την πάγια τακτική μας στο να δίνουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο κόστος, έχουμε διαμορφώσει τον τιμοκατάλογό μας έτσι ώστε να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα τη αγοράς χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε παραχώρηση στην ποιότητα της δουλειάς μας και των υπηρεσιών.

ξεκάθαρες τελικές τιμές και χωρίς κρυφές χρεώσεις

Transport Control

Διαχείριση μεταφορικού έργου


20€ / μήνα (ή 200€ / έτος) ανά χρήστη

κόστος εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης: 150€

Αγορά
Η ιδανική επιλογή για μεταφορικά γραφεία

Accounting Control

Λογιστική διαχείριση


20€ / μήνα (ή 200€ / έτος) ανά χρήστη

κόστος εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης: 150€

Αγορά
Εύκολη χρήση - ξεκάθαρη εικόνα

Transport & Accounting Control

Μεταφορά & Λογιστική διαχείριση


30€ / μήνα (ή 300€ / έτος) ανά χρήστη

κόστος εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης: 300€

Αγορά
Ο απόλυτος συνδιασμός