Στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός έργου παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σχεδιασμός και παραμετροποίηση εφαρμογών για την καλύτερη δυνατή λειτουργία σε σχέση με τις ανάγκες του πελάτη
  • Εκπαίδευση προσωπικού πάνω στον χειρισμό των εφαρμογών και προτεινόμενοι τρόποι στην διαδικασία διαχείρισης από έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας
  • Τεχνική υποστήριξη μέσω συμβολαίου συντήρησης 24 x 7 x 365

 

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211.7800018